2006 – 2012

Al sinds 1990 leefde bij mij een onverklaarbaar verlangen schilderijen te maken bij de Apocalyps. Na een aantal pogingen in de jaren negentig om me in dit beeldenrijke visioen van Johannes een weg te vinden, nam ik in 2006 het besluit: NU.
Tussen 2006 en 2012 werkte ik afwisselend aan een reeks van zeven grote olieverfschilderijen en een omvangrijke serie aquarellen.
Gaandeweg lukte het om de ‘apocalyptische’ eindtijdstemming te transformeren tot het wezenlijke karakter van Openbaringen, een eindtijdvisioen waar het Hemels Jeruzalem neerdaalt.
Het werd me duidelijk wat het verlangen om schilderijen bij de Openbaringen te maken behelsde. Meer nog dan mee te werken aan de bouw van dat Hemels Jeruzalem, bleek het een diep verlangen naar openbaring.
De titels van de werken weerspiegelen deze ontwikkeling. Ook de titel van het geheel ontwikkelde zich: Apocalyps – Openbaring van Johannes – Openbaringen.